Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 55 Rreth qytetit: Transporti

Fjalori

Transportim
Transporte (o)
Unë kam nevojë për një taksi
Eu preciso de um táxi
Sa është tarifa?
Quanto é o bilhete?
Trafik
Trânsito (o)
Unë kam nevojë për të shkuar në hotel Hyatt
Eu preciso ir ao hotel Hyatt
Helikopter
Helicóptero (o)
Aeroplan
Avião (o)
Tren
Trem (o)
Stacion metroje
Estação de metrô (a)
Varkë
Barco (o)
Biçikletë
Bicicleta (a)
Kamion
Caminhão (o)
Makinë
Carro (o)
Autobus
Ônibus (o)
Garazh parkimi
Estacionamento (o)
Kohëmatës parkimi
Parquímetro (o)