Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 53 Rreth qytetit: Në rrugë

Fjalori

Rrugë
Rua (a)
Udhëkryq
Cruzamento (o)
Shenja trafiku
Placa de trânsito (a)
Qoshe
Esquina (a)
Drita e rrugës
Poste de luz (a)
Semafor
Semáforo (o)
Këmbësor
Pedestre (o)
Rrugë
Avenida (a)
Kalim rruge me vizatë bardha
Faixa de pedestres
Trotuar
Calçada (a)
Banja
Banheiro (o)
Banjë
Banheiro (o)