Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 52 Rreth qytetit: Ku është?

Fjalori

Ku është stacioni i autobusit?
Onde é o ponto de ônibus?
Ku është ndalesa e ardhshme?
Qual é a próxima parada?
A është ky stacioni im?
Esta é a minha parada?
Më falni, unë duhet të zbres këtu
Com licença, eu preciso descer aqui
Ku është muzeu?
Onde é o museu?
Telefon publik
Telefone público (o)
A ka një libër telefoni?
Tem alguma lista telefônica?
A shisni revista në gjuhën angleze?
Você vende revistas em inglês?
Kur fillon filmi?
Que horas começa o filme?
Unë do të doja katër bileta ju lutem
Eu quero quatro entradas, por favor
Është filmi në gjuhën angleze?
O filme é em inglês?
Kokoshka
Pipoca (a)
Ku mund të gjej një farmaci?
Onde tem uma farmácia?
Në qendër të qytetit
Centro (o)