Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 51 Rreth qytetit: Vende

Fjalori

Në qytet
Na cidade
Kryeqytet
Capital (a)
Posta
Correio (o)
Treg
Mercado (o)
Furrë
Padaria (a)
Librari
Livraria (a)
Farmaci
Farmácia (a)
Park
Parque (o)
Restorant
Restaurante (o)
Kinema
Cinema (o)
Bar
Bar (o)
Banka
Banco (o)
Spital
Hospital (o)
Kishë
Igreja (a)