Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 48 Hotel: rezervimi i dhomës së hotelit

Fjalori

Mund të më rekomandoni një hotel të lirë?
Você pode recomendar um hotel barato?
Sa kushton për një natë?
Quanto custa por noite?
Unë do të qëndroj për tri javë
Eu vou ficar por três semanas
Sa kushton për një javë?
Quanto custa por semana?
A keni një dhomë në dispozicion?
Vocês têm um quarto disponível?
A keni pishinë?
Vocês têm piscina?
Ku është pishina?
Onde é a piscina?
Mund ta shoh dhomën?
Eu posso ver o quarto?
A ka ndonjë gjë më të lirë?
Tem alguma coisa mais barata?
A keni restorant?
Vocês têm restaurante?