Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 45 Udhëtim: Mbërritja në destinacionin tuaj

Fjalori

Mirë se vini
Bem-vindo
Këtu është pasaporta ime
Aqui está meu passaporte
A keni ndonjë gjë për të deklaruar?
Você tem alguma coisa a declarar?
Po, unë kam diçka për të deklaruar
Sim, eu tenho alguma coisa a declarar
Jo, nuk kam asgjë për të deklaruar
Não, eu não tenho nada a declarar
Unë jam këtu për biznes
Estou aqui a negócios
Unë jam këtu për pushime
Estou aqui de férias
Unë do të jem këtu një javë
Eu vou ficar aqui por uma semana
Ku mund ta kërkoj bagazhin tim?
Onde eu posso retirar minha bagagem?
Unë jam duke qëndruar në hotelin Marriott
Eu vou ficar no hotel Marriott
Ku është dogana?
Onde fica a alfândega?
Ju lutem mund të më ndihmoni me çantat e mia?
Você pode me ajudar com as minhas malas, por favor?
Mund ta shoh biletën tuaj të bagazhit?
Posso ver sua etiqueta de retirada de bagagem?