Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 42 Udhëtim: Largimi dhe mbërritja

Fjalori

Largim
Embarque (o)
Ngritje
Decolagem (a)
Ulje
Aterrissagem (a)
Pistë
Pista (a)
Mbërritje
Chegada (a)
Ndërtesa e terminalit
Terminal (o)
Pjesa ku nuk lejohet duhani
Seção para não fumantes
Zyra doganore
Alfândega
Pa taksë
Duty free
Roje sigurimi
Segurança (o)
Detektor metalik
Detector de metais
Aparat radiografie
Máquina de raio-x
Forma e identifikimit
Formulário de identificação