Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 41 Udhëtim: Në aeroplan

Fjalori

Dhomëza e bagazhit
Compartimento de bagagem
Tryeza tabaka
Mesa dobrável
Korridor
Corredor (o)
Rresht
Fileira (a)
Vend
Assento (o)
Jastëk
Travesseiro (o)
Kufje
Fones de ouvido
Rripi i sigurimit
Cinto de segurança
Lartësi
Altitude (a)
Dalje në rast rreziku
Saída de emergência
Jelek shpëtimi
Colete salva-vidas
Krah
Asa (a)
Bisht
Cauda (a)