Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 40 Udhëtim: Aeroporti

Fjalori

Aeroport
Aeroporto (o)
Aeroplan
Avião (o)
Fluturim
Voo (o)
Biletë
Passagem (a)
Pilot
Piloto (o)
Stjuardesë
Comissário de voo
Numri i fluturimit
Número do voo
Porta e hyrjes
Portão de embarque
Bileta e hyrjes
Cartão de embarque
Pasaportë
Passaporte (o)
Çantë që merret me vete në avion
Bagagem de mão
Valixhe
Mala (a)
Bagazh
Bagagem (a)