Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 35 Të kundërtat: E vjetër / e re

Fjalori

I vjetër
Velho
I ri
Novo
I ashpër
Áspero
I butë
Suave
I trashë
Espesso
I hollë
Fino
Të ftohtë (moti)
Frio
Nxehtë (moti)
Quente
Të gjithë
Todos
Asnjë
Nenhum
Para
Antes
Pas
Depois