Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 34 Të kundërtat: Më shumë / më pak

Fjalori

Më shumë
Mais
Më pak
Menos
I saktë
Correto
I pasaktë
Incorreto
I lumtur
Feliz
I trishtuar
Triste
I pastër
Limpo
Pis
Sujo
Gjallë
Vivo
I vdekur
Morto
Vonë
Tarde
Herët
Cedo