Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 33 Të kundërtat: ngadalë / shpejt

Fjalori

I ngadalshëm
Lento
I shpejtë
Rápido
Bosh
Vazio
Plot
Cheio
Goxha
Bonito
I shëmtuar
Feio
I zhurmshëm
Barulhento
I qetë
Quieto
I fortë
Forte
I dobët
Fraco
E vërteta
Verdade
Gënjeshtër
Mentira
I vështirë
Duro
I butë
Macio