Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 32 Të kundërtat: E ftohtë / e nxehtë

Fjalori

Ftohtë
Frio
Nxehtë
Quente
Dritë
Claro
Terr
Escuro
Keq
Ruim
Mirë
Bom
Vetëm
Sozinho
Së bashku
Juntos
I lagësht
Molhado
I thatë
Seco
Me
Com
Pa
Sem