Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 31 Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

Fjalori

I lehtë
Fácil
I vështirë
Difícil
I njëjtë
Mesmo
I ndryshëm
Diferente
Tërhiqe
Puxar
Shtyje
Empurrar
Disa
Poucos
Shumë
Muitos
I gjatë
Longo
I shkurtër
Curto
Asgjë
Nada
Diçka
Algo