Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 30 Të kundërtat: E madhe / e vogël

Fjalori

I madh
Grande
I vogël
Pequeno
I gjatë
Alto
I shkurtër
Baixo
I ri
Jovem
I vjetër
Velho
I dobët
Magro
I shëndoshë
Gordo
Lart
Para cima
Poshtë
Para baixo
Pyetje
Pergunta (a)
Përgjigje
Resposta (a)