Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 27 Koha: Sa është ora?

Fjalori

Sa është ora?
Que horas são?
Në çfarë ore?
Que horas?
Është 01:00
É uma hora
Është 09:45
São quinze para as dez
Në 09:00
Às nove horas
Mesditë
Meio-dia
Në 04:00
Às quatro horas
Mesnatë
Meia-noite
Mëngjes
Manhã (a)
Pasdite
Tarde (a)
Mbrëmje
Noite (a)
Natë
Noite (a)