Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 23 Njerëzit: Miqtë

Fjalori

Fqinj
Vizinho (o)
Fqinja (femra)
Vizinha (a)
Shok
Amigo (o)
Shoqe (femër)
Amiga (a)
A jeni i martuar?
Você é casado?
Sa kohë keni qenë të martuar?
Há quanto tempo você é casado?
Është ajo e dashura juaj?
Ela é sua namorada?
A është ai i dashuri juaj?
Ele é seu namorado?