Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 20 Njerëzit: Anëtarët e familjes

Fjalori

Njerëz
Pessoas (as)
Nënë
Mãe (a)
Baba
Pai (o)
Vëlla
Irmão (o)
Motër
Irmã (a)
Bir
Filho (o)
Bijë
Filha (a)
Nip
Sobrinho (o)
Mbesë
Sobrinha (a)
Gjysh
Avô (o)
Gjyshe
Avó (a)