Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 18 Udhëzime: ku?

Fjalori

Mbrapa
Atrás de
Para
Na frente de
Pranë
Ao lado de
Dera e parë në të djathtë
Primeira porta à direita
Në kthesën e katërt kthehuni djathtas
Vire à direita no quarto semáforo
A më kuptoni mua?
Você está me entendendo?
Veri
Norte
Perëndim
Oeste
Jug
Sul
Lindje
Leste
Në të djathtë
À direita
Në të majtë
À esquerda
A ka ashensor?
Tem elevador?
Ku janë shkallët?
Onde fica a escada?
Në cilin drejtim?
Em que direção?
Dera e dytë në të majtë
A segunda porta à esquerda
Tek qoshja, kthehuni majtas
Vire à esquerda na esquina