Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 17 Udhëzime: poshtë në korridor

Fjalori

Drejt përpara
Logo em frente
Në shpinë
No fundo
Përpara
Na frente
Brenda
Dentro
Jashtë
Fora
Këtu
Aqui
Atje
Afër
Perto
Përgjatë murit
Ao longo do muro
Larg
Longe
Rreth qoshes
Virando a esquina
Në tavolinë
Na mesa
Në linjë
Na linha
Në katin e poshtëm
Andar de baixo
Lart
Andar de cima
Në korridor
Seguindo pelo corredor