Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 16 Udhëzime: Ejani këtu

Fjalori

Vetëm një moment
Só um momento
Prisni këtu
Espere aqui
Më ndiqni mua
Venha comigo
Ajo do t'ju ndihmojë
Ela vai ajudar você
Hyni
Pode entrar
Uluni
Sente-se
Ejani këtu
Venha aqui
Më trego
Me mostre