Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 9 Filloni: Shprehje

Fjalori

Meqë ra fjala
A propósito
Të paktën
Pelo menos
Më në fund
Finalmente
Megjithatë
Entretanto
Prandaj
Portanto
Mos u shqetësoni
Não se preocupe
Kjo varet
Depende
Më vjen keq
Sinto muito
Tani për tani
Agora mesmo
Unë nuk e di
Eu não sei
Ashtu si kjo
Assim