Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 8 Filloni: Për shembull,

Fjalori

E
De
Për
Para
e
De
Nëse
Se
Prej
Desde
Megjithëse
Embora
Ynë
Nosso
Ndërmjet
Entre
Ndoshta
Talvez
Mbi
Em
Për shembull
Por exemplo