Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 3 Filloni: Flisni më ngadalë

Fjalori

Flisni ngadalë
Fale devagar
Unë nuk kuptoj
Eu não entendi
A kuptoni?
Você está entendendo?
Patjetër
Claro
Përsëriteni, ju lutem
Repita, por favor
Përsëri
De novo
Fjalë për fjalë
Palavra por palavra
Ngadalë
Devagar
Si e thoni?
Como se diz?
Çfarë do të thotë kjo?
O que quer dizer?
Çfarë thatë?
O que você disse?
A keni pyetje?
Você tem alguma pergunta?