Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 2 Filloni: Unë flas pak

Fjalori

A flisni anglisht?
Você fala inglês?
Po, pak
Sim, um pouco
Po
Sim
Jo
Não
Gëzohem që u njohëm
É um prazer
Gëzohem që ju pashë
É um prazer ver você
Zoti
Senhor
Zonja
Senhora
Znj
Senhorita