Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Frëngjisht :: Mësimi 50 Hotel: Shprehjet e urgjencës

Fjalori

Shiko
Regardez
Dëgjo
Écoutez
Kujdes
Attention
Zjarr
Au feu
Dilni prej këtej
Sortez
Ndihmë
Au secours
Më ndihmoni
Aidez-moi
Nxito
Dépêchez-vous
Ndalo
Arrêtez
Polici
Police
Është rast urgjent
Il y a urgence