Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Gjermanisht :: Mësimi 77 Ushqimi: Ushqimi i detit

Fjalori

Peshk
Fisch (der)
Butak
Meeresfrüchte (die)
Bas
Barsch (der)
Salmon
Lachs (der)
Karavidhe
Hummer (der)
Gaforre
Krebs (der)
Midhje
Muscheln (die)
Gocë deti
Austern (die)
Merluc
Kabeljau (der)
Molusk
Venusmuscheln (die)
Karkalec
Krabben (die)
Ton
Thunfisch (der)
Troftë
Forelle (die)
Shojzë deti
Seezunge (die)
Peshkaqen
Haifisch (der)