Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Gjermanisht :: Mësimi 68 Restorant: Pagimi

Fjalori

Ha
Essen
Pi
Trinken
Mund të flas me menaxherin?
Kann ich mit dem Manager sprechen?
Çfarë është kjo?
Was ist das?
Faturë
Geldschein (der)
Bakshish
Trinkgeld (das)
Mund të paguaj me kartë krediti?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Sa ju detyrohem juve?
Was schulde ich Ihnen?
Faturën, ju lutem
Die Rechnung bitte
A keni kartë krediti tjetër?
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
Më duhet fatura
Ich brauche eine Quittung
Ku është banja?
Wo ist die Toilette?
Dalje
Ausgang (der)
Hyrje
Eingang (der)
Faleminderit për shërbimin e mirë
Vielen Dank für die gute Bedienung