Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Gjermanisht :: Mësimi 62 Restoranti: Gjetja e një restoranti

Fjalori

Ku është ka një restorant të mirë?
Wo finde ich ein gutes Restaurant?
Ne kemi nevojë për një tavolinë për katër
Wir brauchen einen Tisch für vier Personen
Unë do të doja të rezervoja një tavolinë për dy
Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren
Kamerier
Ober (der)
Kameriere
Bedienung (die)
Mund ta shoh menu?
Kann ich die Speisekarte sehen?
Çfarë rekomandoni?
Was würden Sie empfehlen?
Çfarë është përfshirë?
Was ist inklusive?
A do të vijë me sallatë?
Ist ein Salat dabei?
Çfarë është supa e ditës?
Was ist die Tagessuppe?
Cilat janë speciale e sotme?
Welche Tagesgerichte gibt es heute?
Çfarë do të ju pëlqente për të ngrënë?
Was möchten Sie essen?
Ëmbëlsira e ditës
Der heutige Nachtisch