Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Gjermanisht :: Mësimi 42 Udhëtim: Largimi dhe mbërritja

Fjalori

Largim
Abflug (der)
Ngritje
Start (der)
Ulje
Landung (die)
Pistë
Landebahn (die)
Mbërritje
Ankunft (die)
Ndërtesa e terminalit
Abfertigungshalle (die)
Pjesa ku nuk lejohet duhani
Nichtraucherbereich (der)
Zyra doganore
Zollabfertigung (die)
Pa taksë
Zollfrei
Roje sigurimi
Sicherheitspersonal (das)
Detektor metalik
Metalldetektor (der)
Aparat radiografie
Röntgengerät (das)
Forma e identifikimit
Ausweisdokument (das)