Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Gjermanisht :: Mësimi 27 Koha: Sa është ora?

Fjalori

Sa është ora?
Wie spät ist es?
Në çfarë ore?
Um welche Uhrzeit?
Është 01:00
Es ist ein Uhr
Është 09:45
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
Në 09:00
Um neun Uhr
Mesditë
Zwölf Uhr
Në 04:00
Um vier Uhr
Mesnatë
Mitternacht (die)
Mëngjes
Morgen (der)
Pasdite
Nachmittag (der)
Mbrëmje
Abend (der)
Natë
Nacht (die)