Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Spanjisht :: Mësimi 100 Zyra: Mobiliet

Fjalori

Tabelë
Mesa (la)
Kosh letrash
Papelera (la)
Karrige
Silla (la)
Altoparlant
Altavoz (el)
Flamur
Bandera (la)
A është kjo tavolina e tij?
¿Es éste su escritorio?
Mesazh
Mensaje (el)
Llambë
Lámpara (la)
Dritë
Luz (la)