Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 109 Kompjuter: Zhargon

Fjalori

Libër i miqve
Gästbok
Shporta e blerjes
Kundvagn
Grupi i lajmeve
Diskussionsgrupp
Abonohu
Prenumerera
Mesazhet dalëse
Utgående meddelanden
Posta e koduar
Krypterad e-post
Kutia e mesazheve të dërguara
Skickat
Mesazhet e fshira
Raderade meddelanden
Kutia e mesazheve për t'u dërguar
Utkorg