Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 106 Punësimi: Futja e të dhënave

Fjalori

Me shkronja të theksuara (tekst)
Fet (text)
Shabllon
Mall
Preferenca
Inställningar
Shëno kutinë
Markera rutan
Transferim i dokumentit
Filöverföring
Hyr me emrin tënd
Logga in
Emri i përdoruesit
Användarnamn
Fjalëkalimi
Lösenord
Nënshkrimi digjital
Elektronisk signatur
Domain publik
Allmän egendom
Flamur
Rubrikreklam
Ikonë
Ikon
Pyetje të bëra shpesh
Vanliga frågor