Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 103 Punësimi: Përdorimi i internetit

Fjalori

Lidhje
Länk
Ofruesi i shërbimit të internetit
Internetleverantör
Rrjet
Nätverk
Faqe interneti
Sajt
Adresa e faqes së internetit (URL)
Internetadress (URL)
Faqe interneti e sigurt
Säker sajt