Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 102 Punësimi: Duke kërkuar për punë

Fjalori

A keni leje pune?
Har du arbetstillstånd?
Unë kam leje pune
Jag har arbetstillstånd
Unë nuk kam leje pune
Jag har inget arbetstillstånd
Kur mund të filloni?
När kan du börja?
Unë paguaj dhjetë dollarë në orë
Jag betalar tio dollar i timmen
Unë paguaj dhjetë euro në orë
Jag betalar tio euro per timma
Unë paguaj dhjetë real në orë
Jag betalar tio real per timma
Unë do t'ju paguaj çdo javë
Jag kommer betala dig per vecka
Në muaj
Per månad
Të jesh këtu në 08:00 të mëngjesit
Vara här klockan 08:00
Puna mbaron në 04:30 pasdite
Arbetsdagen slutar 16:30
Ju keni të shtunën dhe të dielën pushim
Du är ledig på lördagar och söndagar
Do të veshësh uniformë
Du kommer bära uniform
Ju bëjeni kështu
Du gör såhär