Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 101 Punësimi: Aplikimi për punë

Fjalori

Po kërkoj për punë
Jag söker arbete
Mund ta shoh rezymenë tuaj?
Får jag se din meritlista?
Këtu është rezymeja ime
Här är min meritförteckning
A ka referenca që mund t'i kontaktoj?
Har du referenser som jag kan kontakta?
Këtu është një listë e referencave mia
Här är min referenslista
Sa përvojë keni?
Hur stor erfarenhet har du?
Sa kohë keni qenë duke punuar në këtë fushë?
Hur länge har du arbetat inom det här området?
3 vjet
3 år
Unë jam një i diplomuar i shkollës së mesme
Jag har en high school-examen
Unë jam një i diplomuar kolegji
Jag har en college-examen
Po kërkoj për një punë me kohë të pjesshme
Jag söker deltidsjobb
Unë do të doja të punoja me kohë të plotë
Jag skulle vilja arbeta heltid
A ofroni sigurim shëndetësor?
Erbjuder ni sjukförsäkring?
Po, gjashtë muaj pasi të keni filluar punën këtu
Ja, efter sex månaders anställning