Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 98 Zyra: Furnizime

Fjalori

Ku janë gërshërët?
Var är saxen?
Mprehës lapsash
Pennvässare
Kapëse letrash
Gem
Më duhet një stilolaps
Jag behöver en penna
Vend shkrimi
Block
Vizore
Linjal
Zarf
Kuvert
Pullë
Frimärke
Ngjitës
Lim
Gomë
Suddgummi