Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 97 Zyra: Pajisje

Fjalori

Aparati i faksit
Fax
Fotokopjues
Kopiator
Telefon
Telefon
Makinë shkrimi
Skrivmaskin
Projektor
Projektor
Kompjuter
Dator
Ekran
Skärm
A punon printeri?
Fungerar skrivaren?
Disk
Disk
Makinë llogaritëse
Miniräknare