Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 96 Mjeku: Marrja e ndihmës

Fjalori

Merrni dy tableta në ditë
Ta två tabletter om dagen
Jeni infermiere?
Är du sjuksköterska?
A jeni ju infermierja (femra)?
Är du sjuksköterskan?
A është serioze?
Är det allvarligt?
Ka ardhur mjeku?
Är läkaren inne?
Unë nuk e di se çfarë kam
Jag vet inte varför jag känner mig dålig
Unë kam humbur syzet e mia
Jag har tappat mina glasögon
A mund të m'i zëvendësoni ato menjëherë?
Kan du ersätta dem på en gång?
A kam nevojë për recetë?
Behöver jag recept?
A ka ndonjë farmaci afër?
Finns det ett apotek i närheten?
Më duhet diçka për të ftohurën
Jag behöver något mot förkylning
Faleminderit për ndihmën tuaj
Tack för hjälpen
Sa ju detyrohem juve?
Vad blir jag skyldig?