Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 42 Udhëtim: Largimi dhe mbërritja

Fjalori

Largim
Avgång
Ngritje
Avgång
Ulje
Landning
Pistë
Landningsbana
Mbërritje
Ankomst
Ndërtesa e terminalit
Terminalbyggnad
Pjesa ku nuk lejohet duhani
Rökfri avdelning
Zyra doganore
Tullkontor
Pa taksë
Skattefritt
Roje sigurimi
Säkerhetsvakt
Detektor metalik
Metalldetektor
Aparat radiografie
Röntgenapparat
Forma e identifikimit
Identitetshandlingar