Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 37 Trupi: Fytyrë

Fjalori

Gojë
Mun
Dhëmbë
Tänder
Gjuhë
Tunga
Buzë
Läppar
Nofull
Käke
Mjekër
Haka
Qafë
Nacke
Fyt
Hals