Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 34 Të kundërtat: Më shumë / më pak

Fjalori

Më shumë
Mer
Më pak
Mindre
I saktë
Rätt
I pasaktë
Fel
I lumtur
Glad
I trishtuar
Lessen
I pastër
Ren
Pis
Smutsig
Gjallë
Levande
I vdekur
Död
Vonë
Sen
Herët
Tidig