Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 33 Të kundërtat: ngadalë / shpejt

Fjalori

I ngadalshëm
Långsam
I shpejtë
Snabb
Bosh
Tom
Plot
Full
Goxha
Ganska
I shëmtuar
Ful
I zhurmshëm
Högljudd
I qetë
Tyst
I fortë
Stark
I dobët
Svag
E vërteta
Sanning
Gënjeshtër
Lögn
I vështirë
Hård
I butë
Mjuk