Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 28 Koha: Emërimet

Fjalori

Çfarë dite?
Vilken dag?
Çfarë muaji?
Vilken månad?
Kur?
När?
Kur është takimi juaj?
När är din tidsbokning?
Më pas
Efteråt
Më zgjoni në 8
Väck mig klockan 08
Gjithmonë
Alltid
Mund të flasim për atë nesër?
Kan vi prata om det imorgon?
Para
Före
Herët
Tidig
Më vonë
Senare
Shumë herë
Många gånger
Kurrë
Aldrig
Tani
Nu
Dikur
En gång
Ndonjëherë
Ibland
Shpejt
Snart