Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 27 Koha: Sa është ora?

Fjalori

Sa është ora?
Vad är klockan?
Në çfarë ore?
Vilken tid?
Është 01:00
Hon är 01:00
Është 09:45
Hon är 09:45
Në 09:00
Vid 09:00
Mesditë
Tolv på dagen
Në 04:00
Vid 04:00
Mesnatë
Midnatt
Mëngjes
Morgon
Pasdite
Eftermiddag
Mbrëmje
Kväll
Natë
Natt