Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 25 Koha: Muajt e vitit

Fjalori

Muajt e vitit
Årets månader
Janar
Januari
Shkurt
Februari
Mars
Mars
Prill
April
Maj
Maj
Qershor
Juni
Korrik
Juli
Gusht
Augusti
Shtator
September
Tetor
Oktober
Nëntor
November
Dhjetor
December