Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 20 Njerëzit: Anëtarët e familjes

Fjalori

Njerëz
Människor
Nënë
Mor
Baba
Far
Vëlla
Bror
Motër
Syster
Bir
Son
Bijë
Dotter
Nip
Brorson
Mbesë
Brorsdotter
Gjysh
Morfar
Gjyshe
Mormor