Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 18 Udhëzime: ku?

Fjalori

Mbrapa
Bakom
Para
Framför
Pranë
Jämte
Dera e parë në të djathtë
Första dörren till höger
Në kthesën e katërt kthehuni djathtas
Sväng höger vid det fjärde trafikljuset
A më kuptoni mua?
Förstår du mig?
Veri
Norr
Perëndim
Väst
Jug
Söder
Lindje
Öst
Në të djathtë
Till höger
Në të majtë
Till vänster
A ka ashensor?
Finns det hiss?
Ku janë shkallët?
Var är trappen?
Në cilin drejtim?
I vilken riktning?
Dera e dytë në të majtë
Andra dörren till vänster
Tek qoshja, kthehuni majtas
Ta åt vänster vid hörnet