Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Suedisht :: Mësimi 13 Numrat: 10 deri në 100

Fjalori

10
Tio
20
Tjugo
30
Trettio
40
Fyrtio
50
Femtio
60
Sextio
70
Sjuttio
80
Åttio
90
Nittio
100
Hundra